Zarządzanie e-commerce

Przepraszamy, poniższa strona jest w trakcie budowy.

Chcesz zlecić nam zarządzanie Twoim biznesem e-commerce?

Na czym polega audyt kanałów marketplace?

Audyt e-commerce polega na przyporządkowaniu procesów, zdiagnozowaniu problemów i błędów, a także przygotowaniu odpowiednich rozwiązań wraz z nadaniem im statusów (priorytetów).

Przygotowując audyt e-commerce bierzemy pod uwagę wszystkie elementy Twoje firmy - realizowaną strategię, sposób zarządzania, prowadzone działania marketingowe, procesy sprzedażowe, a także możliwości finansowe w zakresie wdrażania rozwiązań zdiagnozowanych problemów i błędów .

Najważniejsze elementy audytu kanałów marketplace

Strategia
sprzedażowa

Holistycznie przyjrzymy się Twojej strategii biznesowej. Sprawdzimy wewnętrzne procesy zarządzania biznesem e-commerce.

Konkurencja w kanałach marketplace

Weźmiemy pod lupę realizowaną strategię marketingową oraz jakość lejków marketingowo-sprzedażowych.

Działania marketingowe

Poznamy i ocenimy kompetencje, a także mocne i słabe strony zespołu odpowiedzialnego za e-commerce

Jakość ofert w kanałach marketplace

Sprawdzimy przebieg, a także ocenimy skuteczność procesów sprzedaży internetowej.

Procesy zarządzania i obsługi klienta

Sprawdzimy jakość i skuteczność procesów zarządzania oraz poziom obsługi klientów e-commerce.

Darmowy audyt aukcji - platforma Allegro

Sprawdzimy dla Ciebie za darmo audyt jednej wybranej aukcji na platformie Allegro.