Dla branży e-commerce rok 2022 jest bardzo intensywny – nie tylko pod względem rozwojowym, ale również pod względem prawnym. Wprowadzane na terenie Unii Europejskiej dyrektywy wymuszają wiele zmian oraz dostosowań po stronie właścicieli biznesów internetowych.

Do tej pory Unia Europejska w 2022 roku (stan na dzień 10.06.2022 roku) wprowadziła trzy dyrektywy tj.: dyrektywę cyfrową, dyrektywę towarową oraz dyrektywę Omnibus. W Unii Europejskiej obowiązuje od 28 maja 2022 roku. Jednak w Polsce jeszcze nie obowiązuje, ze względu na brak ustawy wdrażającej opisywaną dyrektywę.

Jakie zmiany wprowadza dyrektywa Omnibus?

Obowiązkowy numer telefonu

W założeniu dyrektywa Omnibus ma ułatwić i usprawnić kontakt konsumentów z przedsiębiorcą prowadzącym biznes e-commerce. Tym samym na właścicielach sklepów internetowych spoczywać będzie obowiązek posiadania i podania numeru telefonu do informacji konsumentów.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Do tej pory regulaminy sklepów internetowych miały informować o obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad. Wraz z wejściem Omnibusa regulamin będzie musiał informować o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową.

Niniejsza zmiana dotyczy zarówno produktów fizycznych, jak i świadczeń tj. dostarczenie e-booków czy audiobooków.

Odstąpienie od umowy – produkty cyfrowe

Zmiana dotyczyć będzie biznesów e-commerce, które oferują produkty cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną. Zgodnie z dyrektywą Omnibus zmieniają się wymogi w zakresie wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy dla konsumentów oraz przedsiębiorców uprzywilejowanych.

Niniejszy element dyrektywy unijnej wymusi na przedsiębiorcach odpowiednie dostosowanie sklepów internetowych, m.in. w zakresie dodatkowych checkboxów oraz wysyłki dodatkowych potwierdzeń.

Warunkami, w których kupujący traci ustawowe prawo odstąpienia od umowy, są:

  • poinformowanie konsumenta przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci on prawo do odstąpienia od umowy i przyjmuje tę informację do wiadomości,
  • przekazanie konsumentowi potwierdzenia otrzymania zgody, przez przedsiębiorcę, na dostarczanie treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy w sytuacjach powodujących utratę prawa odstąpienia od zawartej umowy.

Informacja o innych środkach komunikacji online

Wykorzystywanie w sklepie internetowym dodatkowych środków komunikacji online, które zapewnią trwałe zachowanie pisemnej korespondencji z konsumentem wraz z dokładną datą i godziną oraz umożliwią szybki i efektywny kontakt z konsumentem, będzie wiązało się z koniecznością informowania osób odwiedzających sklep internetowy.

Adres e-mail we wzorze formularza odstąpienia od umowy

Dyrektywa Omnibus wymusi na właścicielach sklepów internetowych przygotowanie nowych wzorów formularza odstąpienia od umowy, w którym to muszą poinformować konsumenta o adresie mailowym. Dotychczasowe prawo wymagało podanie adres mailowego tylko w przypadku, gdy taki był dostępny.

Jak widzimy, wprowadzona do życia dyrektywa Omnibus wymaga od branży e-commerce sporo zmian oraz dostosowań w zakresie ustawy o prawach konsumentów. Należy mieć na uwadze fakt, że dyrektywa Omnibus obejmuje również zmiany w zakresach ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

Dowiedz się więcej na temat dyrektywy Omnibus oraz zmianach w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Dowiedz się więcej na temat dyrektywy Omnibus oraz zmianach w ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług.

Zleć nam wdrożenie dyrektywy Omnibus

Posiadasz sklep internetowy i potrzebujesz dostosować go do dyrektywy Omnibus? Żaden problem, pomożemy Ci w tym!

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Jajkiewicz prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w 39-218 Straszęcin, Strasszęcin 218. Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy