Audyt e-commerce

Pomożemy Ci poznać pozycję Twojej marki na rynku, a także jej mocne i słabe strony. W oparciu o wykonany przez nas audyt e-commerce stworzysz skuteczną strategię marketingowo-sprzedażową.

Dzięki audytowi e-commerce łatwiej zrozumiesz swoją sytuację na rynku oraz efektywniej rozwiniesz swój biznes e-commerce.

Na czym polega
audyt e-commerce?

Audyt e-commerce polega na przyporządkowaniu procesów, zdiagnozowaniu problemów i błędów, a także przygotowaniu odpowiednich rozwiązań wraz z nadaniem im statusów (priorytetów).

Przygotowując audyt e-commerce bierzemy pod uwagę wszystkie elementy Twoje firmy - realizowaną strategię, sposób zarządzania, prowadzone działania marketingowe, procesy sprzedażowe, a także możliwości finansowe w zakresie wdrażania rozwiązań zdiagnozowanych problemów i błędów .

Najważniejsze elementy audyt e-commerce

Strategia biznesowa i zarządzanie

Holistycznie przyjrzymy się Twojej strategii biznesowej. Sprawdzimy wewnętrzne procesy zarządzania biznesem e-commerce.

Strategia marketingowa

Weźmiemy pod lupę realizowaną strategię marketingową oraz jakość lejków marketingowo-sprzedażowych.

Analiza kompetencji zespołu

Poznamy i ocenimy kompetencje, a także mocne i słabe strony zespołu odpowiedzialnego za e-commerce

Procesy sprzedaży internetowej

Sprawdzimy przebieg, a także ocenimy skuteczność procesów sprzedaży internetowej.

Procesy zarządzania i obsługi klienta

Sprawdzimy jakość i skuteczność procesów zarządzania oraz poziom obsługi klientów e-commerce.